Gouden Mannen


Het programma ‘Gouden Mannen” is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten.

Stichting Kantara-Brug wil de positie van mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor die mannen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Door het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen, het bieden van begeleiding en het verzorgen van diverse cursussen geven wij kwetsbare mannen meer zelfregie en grip op hun eigen leven. Deelnemers leveren daarnaast zo veel mogelijk naar eigen vermogen hun bijdrage aan de samenleving. Kantara wil haar potentieel van bezoekers om die reden zo veel mogelijk stimuleren zich in te zetten in het kader van vrijwillige inzet en informele zorg of voor de organisatie van Kantara-Brug.

Doel

Het doel van Gouden Mannen is om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mannen met potentie tot meer meedoen teverbeteren, zo optimaal mogelijk te vergroten of te behouden. Wij zijn op zoek naar persoonlijke ambities, wij willen de motivatie tot meer meedoen vergrotenen de zelfredzaamheid versterken. Onze corebusiness is kwetsbare mannen bij dit alles te begeleiden. Hierbij worden allerlei activiteiten (ook met samenwerkingspartners) ingezet waarmee we deze kwetsbare mannen gaan boeien en binden om vervolgens aan de slag te gaan aan de hand van een PersoonlijkOntwikkelingsPlan.

We kiezen hierbij voor een viertal specifieke domeinen van hetdagelijkse leven, namelijk de domeinen sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en tijdsbesteding.

Meer informatie?
Hieronder kunt u de folder downloaden met uitgebreidere informatie over Gouden Mannen.

 

Spreekuur
Voor meer informatie over het spreekuur kunt u de volgende flyer downloaden:

Overzicht aanbod Gouden Mannen
Via deze link vindt u ook ons aanbod op Jekuntmeer.nl

Meedoen?
Vul het aanmeldingsformulier in.

Gezichtenboek "Gouden Medewerkers" 
Klik op de volgende link om kennis te maken met onze "Gouden Medewerkers"

Promofilm Gouden Mannen
Bekijk hier ons nieuwste Gouden Mannen filmpje, waarin de medewerkers, vrijwilligers en deelnemers aan het woord zijn! Dit filmpje is gemaakt door de Gouden Mannen in samenwerking met BuurtTV.

Voor de volledige versie klik hier.

NTR met de uitzending van Dichtbij Nederland heeft een reportage gemaakt van ons sportproject, klik hier

Documentaire Meer Man(s)
Hieronder kunt u een documentaire bekijken over de Cursus Meer Man(s). De documentaire geeft een inkijkje in het project en laat daarbij de mannen zelf aan het woord.

Finale Meer Man(s)
Vastlegging van de Finale van de Cursus Meer Man(s) in het Clifford Theater.

Programma Man 2.0

Er zijn in Nederland ontzettend veel mannen die niet meer goed meekomen in de samenleving. Hiervoor is een project in het leven geroepen vier jaar geleden: Man 2.0. Met Man 2.0 hebben vrijwilligers en organisaties zich drie jaar lang ingezet voor de emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen. Het Oranje Fonds heeft dit programma opgezet en financieel en inhoudelijk gesteund

 

Design & CMS by OS Websolutions