Gouden Mannen


Het programma ‘Gouden Mannen” is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten.

Stichting Kantara-Brug wil de positie van mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor die mannen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Door het opstellen van Persoonlijk Plan, het bieden van begeleiding en het verzorgen van diverse cursussen geven wij kwetsbare mannen meer zelfregie en grip op hun eigen leven. Deelnemers leveren daarnaast zo veel mogelijk naar eigen vermogen hun bijdrage. Bij Gouden Mannen stimuleren deelnemers elkaar zich in te zetten als vrijwilliger: voor elkaar, voor Kantara-Brug en voor de buurt.

Doel

Het doel van Gouden Mannen is om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mannen met potentie tot meer meedoen te verbeteren. Wij zijn op zoek naar persoonlijke ambities, wij willen de motivatie tot meer meedoen vergrotenen en de zelfredzaamheid versterken. Onze corebusiness is kwetsbare mannen bij dit alles te begeleiden. Hierbij worden allerlei activiteiten (ook met samenwerkingspartners) ingezet waarmee we de deelnemers boeien en binden. Met een persoonlijk plan versterken we stap voor stap de eigen regie.

We kiezen hierbij voor een viertal specifieke domeinen: sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en tijdsbesteding. Ook maken we gebruik van het "spinnenweb"van Mijn Positieve Gezondheid. Hierin zijn 6 leefgebieden waar deelnemers met een "cijfer" aangeven hoe het op dat moment gaat. Zo kun je bespreken wat er veranderd is en kan er een (stappen)plan ontstaan. 

Meer informatie?
Hieronder kunt u de folder downloaden met uitgebreidere informatie over Gouden Mannen.

 

Spreekuur
Voor meer informatie over het spreekuur kunt u de volgende flyer downloaden:

Overzicht aanbod Gouden Mannen
Via deze link vindt u ook ons aanbod op Jekuntmeer.nl

Meedoen?
Vul het aanmeldingsformulier in.

Gezichtenboek "Gouden Medewerkers" 
Klik op de volgende link om kennis te maken met onze "Gouden Medewerkers"

Promofilm Gouden Mannen
Bekijk hier ons nieuwste Gouden Mannen filmpje, waarin de medewerkers, vrijwilligers en deelnemers aan het woord zijn! Dit filmpje is gemaakt door de Gouden Mannen in samenwerking met BuurtTV.

Voor de volledige versie klik hier.

NTR met de uitzending van Dichtbij Nederland heeft een reportage gemaakt van ons sportproject, klik hier

Documentaire Meer Man(s)
Hieronder kunt u een documentaire bekijken over de Cursus Meer Man(s). De documentaire geeft een inkijkje in het project en laat daarbij de mannen zelf aan het woord.

Finale Meer Man(s)
Vastlegging van de Finale van de Cursus Meer Man(s) in het Clifford Theater.

Programma Man 2.0

Er zijn in Nederland ontzettend veel mannen die niet meer goed meekomen in de samenleving. Hiervoor is een project in het leven geroepen vier jaar geleden: Man 2.0. Met Man 2.0 hebben vrijwilligers en organisaties zich drie jaar lang ingezet voor de emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen. Het Oranje Fonds heeft dit programma opgezet en financieel en inhoudelijk gesteund

 

Design & CMS by OS Websolutions