Gouden Mannen


Het programma ‘Gouden Mannen” is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van kwetsbare mannen te vergroten.

Stichting Kantara-Brug wil de positie van mannen bevorderen, met bijzondere aandacht voor die mannen die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Door het opstellen van Persoonlijk Plan, het bieden van begeleiding en het verzorgen van diverse cursussen geven wij kwetsbare mannen meer zelfregie en grip op hun eigen leven. Deelnemers leveren daarnaast zo veel mogelijk naar eigen vermogen hun bijdrage. Bij Gouden Mannen stimuleren deelnemers elkaar zich in te zetten als vrijwilliger: voor elkaar, voor Kantara-Brug en voor de buurt.

Doel

Het doel van Gouden Mannen is om de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mannen met potentie tot meer meedoen te verbeteren. Wij zijn op zoek naar persoonlijke ambities, wij willen de motivatie tot meer meedoen vergrotenen en de zelfredzaamheid versterken. Onze corebusiness is kwetsbare mannen bij dit alles te begeleiden. Hierbij worden allerlei activiteiten (ook met samenwerkingspartners) ingezet waarmee we de deelnemers boeien en binden. Met een persoonlijk plan versterken we stap voor stap de eigen regie.

We kiezen hierbij voor een viertal specifieke domeinen: sociaal netwerk, maatschappelijke participatie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en tijdsbesteding. Ook maken we gebruik van het "spinnenweb"van Mijn Positieve Gezondheid. Hierin zijn 6 leefgebieden waar deelnemers met een "cijfer" aangeven hoe het op dat moment gaat. Zo kun je bespreken wat er veranderd is en kan er een (stappen)plan ontstaan. 

 

Sinds 2020 is het Gouden Mannen programma overgenomen door Stichting Gouden Mannen 
 

 

Design & CMS by OS Websolutions