Huidige projecten

Project Gouden Mannen

Stichting Kantara-Brug biedt met het project Gouden Mannen een divers aanbod aan migrantenmannen van 40 plus in Amsterdam West en Nieuw West.

Project Gouden Mannen. Omdat is gebleken dat er een beperkt aanbod is voor migranten mannen in de leeftijd van 50 jaar en ouder maar er wel behoefte aan activiteiten is bij de doelgroep, organiseert Stichting Kantara- Brug het project Gouden Mannen. Het project is erop gericht om mannen die niet zoveel om handen hebben te motiveren en inspireren om een actievere bijdrage te leveren aan de maatschappij of om een zinvolle dag invulling te vinden. Regelmatig is er ook sprake van een gebrek aan kennis en vaardigheden om volledig mee te kunnen doen binnen de maatschappij. Het project Gouden Mannen biedt een de nodige cursussen waarbij onder persoonlijke begeleiding de deelnemers de eigen talenten en kwaliteiten kunnen onderzoeken en verbeteren. Taal en computervaardigheden en andere onderwerpen die van belang zijn om goed en zelfredzaam te functioneren.

Cursus Meer Man(s). Cursus Meer Man(s) is een cursus van 10 weken om meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen lichaam en geest, medische kennis en zelf in actie komen voor je gezondheid, informatie over instanties die advies en hulp kunnen bieden, bezig met de zes levensgebieden van Mijn Positieve Gezondheid. In tien weken worden diverse thema’s behandeld, zoals lichamelijke-en geestelijke gezondheid, omgaan met psychische klachten, positief denken, mogelijkheden in de eigen buurt. Het uitwisselen van kennis en ervaringen verstevigt de band onderling.

Cursus sociale vaardigheden. Na afloop van Meer Mans willen de deelnemers nog meer gerichte informatie om beter in de samenleving te staan. Hiervoor is de cursus Sociale Vaardigheden ontwikkeld. De cursus bespreekt hoe je de Nederlandse samenleving beter begrijpt en hoe je goed luistert naar elkaar en hoe je je mening geeft en omgaat met de mening van een ander. Hoe krijg je bij de overheidsinstanties de informatie die je nodig hebt, hoe voer je een goed gesprek met de huisarts, wat zijn de afspraken bij een woningrenovatie, etcetera  Ook gaan de deelnemers gezamenlijk erop uit met de stadspas.

Taalvaardigheidstraining in combinatie met computervaardigheden. Er is regelmatig vraag naar hulp bij het verbeteren van de Nederlandse taal. Op de computer kunnen de deelnemers, onder begeleiding, oefenen met verschillende taalprogramma´s. Tegelijkertijd krijgt de deelnemer de kans om internetvaardigheden te verbeteren. 

Maatschappelijk spreekuur. Iedere woensdagmiddag kunnen Gouden Mannen terecht bij onze speciale vrijwilligers met maatschappelijke- en juridische vragen. Indien nodig zorgen wij voor een passende doorverwijzing. 

‚Äč

 

Design & CMS by OS Websolutions