Partners

Gouden Mannen West werkt samen met 

AKROS, taalaanbieder, docenten NT2 en vervolgcursus in de wijk

ARKIN basis-ggz, voorlichting preventie geestelijke gezondheidszorg en diverse trainingen in de wijk

ABC-Alliantie:  trainers, sociaal raadslieden, welzijnscoaches en buurtwerkers

Core Active, sportschool/fysiotherapie, Baarsjesweg 289, sport met fysio-check 

Stichitng Leef en Leer, Training en Open Leercentrum

Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Samen Wonen Samen Leven, o.a. cursus Vertrouwenspersonen in de wijk

Hogeschool van Amsterdam / Hogeschool inHolland, stageaires Social Work en Toegepaste Psychologie

De Mansvelt, Huis van de Wijk / cursuslokatie, Karel Doormanstraat 125

Stadsdeel West, ivm subsidie, verantwoording en voortgang project op het gebied van taal- en digitale vaardigheden, eenzaamheid, armoedebestrijding, zelfredzaamheid, participatie en burgerschap, sport en volwasseneducatie

WPI Activering en Werk & Reïntegratie  diverse klantmanagers 

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we € 30 miljoen aan onze doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 9000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.


Oranje Fonds

  
030 6564524

info@oranjefonds.nl
http://www.oranjefonds.nl

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen).

De clusters hebben expertise op op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/


Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West

  
14 020


http://www.amsterdam.nl

Stichting Steunfonds Amsterdam heeft als doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam.
Ter bereiking van deze doelstelling kent zij twee maal per jaar financiële bijdragen toe aan, al dan niet op continuïteit gerichte, projecten met toepassing van de voorwaarden en criteria.


Fonds voor sociale initiatieven

  

info@steunfondsamsterdam.nl
http://www.steunfondsamsterdam.nl/

Stichting Het R.C. Maagdenhuis verleent financiële steun aan sociaal-maatschappelijke initiatieven in Nederland, Centraal Europa en de Derde Wereld. Die steun betreft vaak kleine projecten, die vernieuwend zijn. Met name voor de verweesden in de samenleving met bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen. Binnen de regio Amsterdam worden ook projecten met een lokale betekenis gesteund.

Het R.C. Maagdenhuis kan ook advies geven en/of bestuurlijke ondersteuning.


Maagdenhuis

  
020 624 39 03

info@maagdenhuis.nl
http://www.maagdenhuis.nl/

OS Websolutions is gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren en veilig beheren van online softwaresystemen. OS Websolutions bestaat uit een team van ervaren professionals die maatwerk systemen creëren die zich aanpassen aan uw gewenste situatie en bovendien flexibel met u meegroeien.


OS Websolutions | Amsterdam
Basisweg 61-F
1043 AN  Amsterdam (Sloterdijk)
020 310 99 99


OS Websolutions | Breda
Druivenstraat 5
4816 KB  Breda
076 30 200 19

info@os-websolutions.nl
http://www.os-websolutions.nl
Design & CMS by OS Websolutions