Visie en Missie

Visie

Stichting Kantara streeft ernaar de sociale cohesie in Amsterdam te versterken door het bouwen van duurzame bruggen tussen Amsterdammers van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden. De kernwoorden in de visie worden hieronder nader toegelicht.

Duurzamebruggen: Stichting Kantara richt zich niet enkel op het tot standbrengen van het eerste contact tussen bevolkingsgroepen, maar streeft ernaar dat mensen elkaar structureel beter leren kennen. Constructieve samenwerking met partners in de wijk en deelnemers in de wijk bekendmaken is een belangrijk onderdeel van ons werk.

Socialecohesie: Stichting Kantara wil zich actief inzetten om de verbondenheid in Amsterdam te versterken en vervreemding tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan.

Amsterdammers: Stichting Kantara richt zich in haar activiteiten en projecten op Amsterdammers.

 

Missie

Stichting Kantara zet zich op een professionele wijze in om duurzame ontmoetingen tussen Amsterdammers van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden te initiëren en faciliteren door middel van laagdrempelige projecten.

Design & CMS by OS Websolutions