Adresgegevens

Bezoekadres:
Stichting Kantara-Brug
Cliffordstraat 36
1051GV Amsterdam

Algemene gegevens:
Mobiel: 0641753476
E-mail:
Website: www.kantara-brug.nl

Kantara-Brug wil de sociale cohesie tussen Nederlanders versterken door middel van het slaan van duurzame bruggen tussen mensen van uiteenlopende culturen, etnische en religieuze achtergronden.

Kantara-Brug werkt mens -en resultaatgericht waarbij men continu op zoek is naar verbetermogelijkheden en unieke ideeën om enerzijds meer kwaliteit te leveren en anderzijds op duurzame en unieke wijze de sociale cohesie tussen de burgers van Amsterdam te verbeteren. Bewustwording creëren bij de doelgroepen zodat men zelf leert het resultaat en effect van hun handelen te zien en te beïnvloeden.

Kantara-Brug zorgt dat haar medewerkers / vrijwilligers een gezond en aangenaam werkklimaat hebben, waar aandacht is voor het welzijn en ontplooiingsmogelijkheden van de medewerker / vrijwilliger, de arbo-regels worden gevolgd en de kwaliteit van het werk belangrijk is. Kantara-Brug wil onderzoeken blijven uitvoeren met betrekking tot maatschappelijke omstandigheden die het sociale cohesie proces positief beïnvloeden en benut daarbij de oplossingsgerichte aanpak.

Kantara-Brug wil de samenwerking met de verschillende opleidingsinstituten versterken en meer plaatsen bieden aan studenten om stage te lopen.

Design & CMS by OS Websolutions