Nieuws

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN GELUKKIG 2020 !

Gouden Mannen begint weer op woensdag 8 januari 2020.

---------------------------------------------------

GEZOCHT  Vrijwilliger taal- en computercoach

Hou je van taal en digitaal? En wil je daarin graag ondersteunen, zodat onze deelnemers dit beter begrijpen en makkelijk kunnen toepassen? Dan ben je van grote waarde!

ga naar: 

https://vacaturebank.vca.nu/v-1522571/taal-en-computercoach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

elke woensdagmiddag bent u welkom bij Gouden Mannen in De Mansvelt, Karel Doormanstraat 125

aanmelden bij Adri van Beers     adri@      of bel 06-53195054 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 juli 2017 Eenzaamheid groot probleem onder oudere mannen: http://bit.ly/2HUGyzJ​
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 juli 2017 Persbericht Het Parool over het project Gouden Mannen: http://bit.ly/2oEhu7y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 juli 2017 - Persbericht Movisie: Interventie Gouden Mannen - sociaal geïsoleerde mannen doen weer mee! http://bit.ly/2t2Bwhg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Video 10-jarig jubileum Kantara Brug

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STELLING VAN AMSTERDAM: Gesubsidieerd gescheiden zwemmen voor 50+ moslim mannen is juist nuttig

De subsidie voor gescheiden zwemmen door migrantenmannen in Sportplaza Mercator gaat gewoon door. Dat zegt Jeroen van Berkel van het dagelijks bestuur van stadsdeel West in een reactie op kritiek van VVD gemeenteraadslid Rik Thorn. De kwestie heeft ook geleid tot kritische vragen in de Tweede Kamer. In de Stelling van Amsterdam spreken van Berkel en Thorn met projectleider Magdy Khalid van Gouden Mannen, een project dat 50+ mannen in West uit hun isolement helpt te halen. Het project loopt al langere tijd, wordt door het stadsdeel als succesvol gezien en wil nu zwemmen toevoegen aan de activiteiten. In een A4tje dat in de buurt verspreid is worden met name Turkse en Marokkaanse mannen opgeroepen om mee te doen. Dat A4-tje blijkt nu de bron van felle kritiek en discussie.

Bron: AT5.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 oktober 2014  Sociaal-geïsoleerde mannen worden ‘Gouden Mannen'

Stichting Kantara-Brug is de afgelopen dagen in het nieuws gekomen vanwege ons voornemen om sociaal-geïsoleerde mannen van 50 jaar en ouder, van vooral Turkse en Marokkaanse afkomst, zwemlessen aan te bieden. VVD-raadslid Rik Torn heeft,zonder zich op de hoogte te stellen van het project, op de site van de VVD in de media verklaard dat de VVD het scheiden van mannen en vrouwen in openbare zwembaden onwenselijk is en dat er sprake is van een onacceptabele situatie wanneer dergelijke activiteiten uit gemeenschapsgeld worden bekostigd.

Wij, bestuur en medewerkers van stichting Kantara-Brug, vinden het verbijsterend dat onze stichting die ruim 10 jaar geleden is opgericht om bruggen te bouwen tussen mensen van verschillende komaf, van 'apartheid' wordt beschuldigd door mensen die niet de moeite hebben genomen kennis te nemen van onze organisatie.

Onze organisatie is geen voorstander van segregatie of scheiding van mannen en vrouwen. Dat neemt niet weg dat het in sommige gevallen een meerwaarde kan hebben wel aparte activiteiten te organiseren. Het programma waar het zwemmen deel van uitmaakt heeft drie jaar lang  deel uitgemaakt van het Man 2.0 programma. Dit is een programma gericht op mannenemancipatie, dat door Oranjefonds is opgezet en financieel en inhoudelijk  gesteund. (zie voor meer informatie:http://www.oranjefonds.nl/man2)

Doel van het programma is de maatschappelijke participatie en emancipatie van autochtone en allochtone mannen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar, die laagopgeleid zijn en een sociaal-maatschappelijk geïsoleerd leven leiden, te bevorderen.

Het project van Kantara-Brug was één van de 23 deelnemende projecten en kreeg veel waardering. Net als de andere 22 mannen emancipatieprojecten, is ook ons programma primair op mannen gericht.

Ons programma is er op gericht om de sociale weerbaarheid, zelfredzaamheid en persoonlijke effectiviteit van sociaal geïsoleerde mannen in Amsterdam-West van 50 jaar en ouder te vergroten. Door dit programma neemt de zelfkennis van de mannen toe en leren ze het belang van zelfreflectie. Ook worden ze in staat gesteld om vrijmoedig hun mening kenbaar te maken op een manier die de ander niet kwetst. De mannen worden geholpen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en elkaar te steunen in het vinden van hulp. Ook krijgen ze handvatten aangereikt voor wat ze kunnen doen in en voor de samenleving. Het is ons streven dat elk van de mannen aan het einde van het programma een betere burger, man en vader is en zo mogelijk als vrijwilliger actief is.

Het programma bestaat uit een basiscursus Meer Man(s) van 10 weken, een vervolgcursus Sociale Vaardigheden, een module over Vaderschap, een training over vrijwilligerswerk.Ook krijgen de mannen gedurende de periode dat ze deelnemen aan het programma persoonlijke begeleiding, sociaal-maatschappelijk spreekuur, taal- en computerlessen en binnenkort dus ook zwemlessen. Tot nu toe hebben ruim 200 mannen aan ons programma deelgenomen. Enkelen van hen  hebben we  vanuit een sociaal geïsoleerde positie kunnen  door begeleiden naar een vrijwilligersfunctie in de zorg.  Een mooi voorbeeld hiervan is een Marokkaanse man die nu chauffeur is voor dementerende Hollandse ouderen. Dat is een toppunt van integratie!

“Door Gouden Mannen ben ik gaan praten.
Weet ik meer over mezelf, ken ik mezelf.
Voel ik me gehoord, begrepen.
Heb ik nieuwe vrienden.
Praat ik meer met mijn kinderen.
Help ik ze met hun huiswerk.
Let ik beter op mijn gezondheid.
Door Gouden Mannen doe ik weer mee.”

reacties van deelnemers

Design & CMS by OS Websolutions